Wednesday, December 14, 2011

MALA`yu (Malay) "The Lost Tribe" part lFirman Allah Taala: "Dan Kami pecah`pecahkan mereka (kaum Yahudi dari bani Israel itu) berpuak`puak (yang bertaburan di merata-rata) dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik`baik dan bala bencana yang buruk, supaya mereka kembali (bertaubat)." (Surah 7 Al-A'raf: verse 168)

INGATLAH Firman Allah Taala: "Orang`orang kafir Yahudi dari bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab`kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh". (Surah 5 Al-Ma’idah: Ayat 78)


“Huru-hara Yang Sedang Kita Alami”

Adalah seperti disabdakan Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam,

"Akan menimpa manusia tahun`tahun penuh dusta. Dimana, pendusta dibenarkan dan yang benar didustakan, si pengkhianat diberi amanah dan kasih dan si jujur malah di khianati.

Pada masa tersebut, si Ruwaibidh`ah pandai menghambur kata`kata"

Para Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidh`ah itu?"

Rasul menjawab, "Adalah manusia bodoh yang memegang jabatan awam (public)." (Hr. Ibnu Majar dari Abu Hurairah)

Dalam keadaan demikian, kemiskinan, kemaksiatan, KEZHALIMAN dan amalan `amalan nista semakin MARAJALELA. Perkara makruf menjadi munkar, yang batil menjadi kebenaran. Sampai`sampai, Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam dalam salah satu sabdaan menyatakan, "lelaki-wanita yang bukan MAHRAM akan bebas berhubungan seksual di tengah KHALAYAK RAMAI"

FIKIRKAN: *Memberi Salam menjadi kehairanan bagi umat Islam. *Suami menjaga Isteri dan anak bermati `matian tanpa memperdulikan (yatim) agama Allah. *Perempuan membuka aurat dianggap biasa *lelaki perempuan bergual bebas dianggap biasa

*Banyak hal agama diketepikan contohnya amalan  "R    i    b    a"  berleluasa malah digalakkan!?

Hadits: Dari Sahal Bin Saad Radhiyallahu Anhu, meriwayatkan bahawasanya, Rasullullah Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam bersabda" Sesungguhnya kebaikan ini adalah khazanah`khazanah dan bagi setiap khazanah itu memiliki kunci`kunci. Maka beruntunglah orang yang di jadikan Allah sebagai kunci kebaikan dan sebagai pengunci kejahatan.

Dan celakalah orang yang di jadikan Allah sebagai kunci kejahatan dan sebagai pengunci kebaikan.  (hadis riwayat Ibnu Majah).
           
INGATLAH Firman Allah Taala: "Oleh itu, Jika kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba (kezaliman/penindasan) itu, maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya. (akibatnya kamu tidak menemui selamat)." (Surah 2 'Al Baqarah: Ayat 279)

Semoga, Allah Subhana wa Taala menjadikan kita orang`orang pilihan Akhir Zaman yang mendapat keruniaNya, berupa keteguhan iman dan amal shaleh selamat di DUNIA, dan di AKHIRAT mendapatkan SYAFA’AT Nabi Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam serta rahmatNya kelak, MasyaAllah Ameen.

Aku Manasseh/Manasye/Manashe Al'Madyan

blackFlag: JamaliahYusofyacob


Orang`orang kafir Yahudi dari Bani Israil = dilaknat dengan perkataan  Yahudi dan kafir kerana: = "Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh."

Firman Allah Taala:

"Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab`kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh". (Al-Ma’idah: Ayat 78)

Ingat!!! MALAYu bukanNya Yahudi

MALAYu adalah bani Israel dari Ibrahim Alayhis Salam

Pashtuns dan Pathans bani Israel dari Nabi Allah Musa dan 
Nabi Allah Harun Alayhis Salam


SECRETs Malay  'the lost Tribe'
posted by Jamaliah Al'madyan bt yusof bin yacob @1WORLDCommunity

Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam,  dan Siti Sarah: Kombinasi Keturunan yang terbaik. Di Manakah Terahsia Malayu (Malay)?  Dimana? 

Pada huruf ‘mim’ Bangsa Terbaik?  Atau Agama Terbaik?

 Mim itu Muhammad,

 Mim itu MALA,

 Keturah bukanlah Malayu: Walaupun beliau melahirkan bangsa Malayu,

 Keturah adalah daripada bangsa Mala,

Malayu (Malay) adalah bangsa mala yang mempunyai Darah keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam. Sekiranya kita lihat orang`orang asli seperti Mahmeri dan Jakun, bahasa mereka adalah diambil dari bahasa Mala.

Semua bangsa seperti Mahmeri, Jakun, Iban, Kadazan, Melanau, Bajau, dan seumpama nya adalah merupakan bangsa asal Mala. DNA bagi bangsa ini adalah 01m-19a. Ini menerangkan Keturah berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada di Timur ketika zaman Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam.


JEJAK KETURAH!

Jejak telah hilang di sini. Dimana kunci`kunci rahsia? Tiada lagi kunci rahsia. Tiada lagi peti yang perlu dibuka. Kembali. Kembali kepada bonda. Keturah! begitulah namanya. Gadis misteri dari Timur. Semisteri namanya.

Keturah adalah nama yang ganjil bagi budaya Yahudi Kuno, bagi puak`puak bani Israel malah dalam sejarah Akkadia`Babylon. Dari manakah datangnya gadis misteri ini? Siapakah Keturah?

Mungkin jika bertanya pada gadis aneh yang berpaling tadi, kita mungkin akan tahu siapa moyangnya, Keturah yang misteri ini. Tapi si dia ada meninggalkan sesuatu. Jejak!

SECRETs (TERAHSiA): 'Selendang Wangi Warna Merah'

Selendang wangi berwarna merah. Dan huruf Ibrani Kuno 'mem' juga adalah 'mim' dalam tulisan Arab. Terahsia bangsa Malayu (Malay). Tapi . . . Siapakah Keturah?? 

Menurut satu versi dari sebuah manuskrip kuno, Keturah adalah isteri ke`3 Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam. Setelah kematian Sarah, Nabi Allah Ishak Alayhis Salam telah merayu Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam untuk berkahwin dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Champa Kuno (bukan Champa Baru di era Angkor).

Akhirnya Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam bersetuju dan berkahwin dengan Keturah dan telah dikurniakan 6 orang anak. Nama anak-anak Keturah adalah: Zimran, Jokshan, Medan, Midian (Madian atau Medea atau Media), Ishbak dan Shuah.

Anak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa MALA`yuMalayu (Malay) diambil dari perkataan ‘Mala’ (nama bangsa asas Keturah). Bukan itu sahaja, keturunan Keturah inilah yang ramai tinggal di Tanah Malayu: Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba (termasuk di dalamnya tulisan Aramaik Kuno dan Ibrani).

Tulisan Rencong adalah tulisan rasmi Malayu. Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang hampir serupa. Agama rasmi Malayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam. Sejak penggalian di sebuah daerah di Jordan menemukan kota purba yang bernama Jawi

Pada sekitar tahun 1670SM, Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam (keturunan Syalikh keturunan Sam bin Nabi Allah Nuh Alayhis Salam) telah sampai berdakwah di negeri Bangsa Malai. Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam memperistri puteri Bangsa Malai, yang bernama Siti Keturah.

Dari pernikahan itu Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam di karuniai 6 anak, yang bernama: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Ingat! Dari anak keturunan Siti Keturah kelak akan memunculkan bangsa Midian (Madyan dalam bahasa arab) dan dalam bahasa Yunani kuno/Greek sebagai Madian (Midian) atau Media atau Medea.

Khaldea? dan MalayDeutro? berdasarkan perkiraan, Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam hidup di masa Dinasty Hyksos berkuasa di Mesir Kuno (1730SM-1580SM).

Bangsa Malayu Deutro (Malai Muda), yang saat ini mendiami kepulauan Nusantara, juga mendapat sebutan Bani Jawi.

Bani Jawi yang berasal dari kata Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu ; Wi = Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam, ditulis oleh sejarawan terkemuka Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal 'Al`Kamil fi Al`Tarikh'.

DNA DNA DNA . . .

Cacatan: Malayu Deutro adalah istilah yang digunakan para sejarawan modern, untuk mengindentifikasikan Bani Jawi, dimana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata, ketika baru`baru ini, dari penelitian dan kajian Profesor Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), diperoleh data bahwa:

Di dalam darah DNA Malayu (Malay), terdapat 27% peratus Variant Mediterranaen: (merupakan DNA bangsa`bangsa EUROSemitik).


Variant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam yang lain seperti: Terdapat pada bangsa Arab dan bani Israil. Kajian kami juga didukung oleh fakta fakta ilmiah InsyaAllah.

the lost fragrance in the promised land!
‘But while he was still living, he gave Gifts to the sons of his wife (Keturah)’ (Genesis 25:6)

Kajian dari penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains
Malaysia (USM): Dr Zafarina Zainuddin. Wednesday, March 3, 2010
The Ultimate Guide for Hidden & Forbidden Knowledge

Sehingga ke hari ini, para cendekiawan, pengkaji sejarah, pakar antropologi dan ahli geneologi masih berdebat dan mencari`cari dari manakah datangnya satu bangsa yang dipanggil Malayini.

Tidak seperti bangsa Inggeris yang diketahui berasal dari 3 sukusuku purba Jerman iaitu Angles (dari sini terbit kata Anglo dan seterusnya English), Saxon dan Jutes. Juga bangsa Iran yang berasal dari bangsa Midian atau Madian atau Medea atau Media atau dalam bahasa arab Madyan Purba (Madian Empire) sebelum kehadiran Empayar Acheamenid dan Sassanid dan kelahiran Emperor`emperor agung seperti Cyrus, Xerxes dan Darius.

Para pengkaji Barat dan Timur juga menemui tanda-tanda fizikal di beberapa kawasan di dunia yang sama dengan apa yang ditemui di Kepulauan Malayu. Antara yang paling terkenal adalah penemuan kapak tua dari Asia Tengah oleh R.H. Geldern dan gendang Dongson di Vietnam Utara.

Ini belum masuk lagi berpuluh-puluh kajian tentang sosio-budaya di tempat`tempat lain yang dikatakan mirip bangsa Malayu seperti etnik`etnik Tibet, kaum asli di Taiwan dan Kepulauan Jepun dan sudah tentu bukti`bukti transformasi budaya di beberapa kawasan pedalaman China, Indochina (Mon, Khmer, Campa) dan Kepulauan Asia Pasifik. 

APAKAH ERTI SEMUA INI? Mengapa begitu banyak kesan`kesan yang sama dengan bangsa ini di seluruh Asia? Terdapat satu rahsia di mana ia dapat menjawab semua misteri ini. Rahsia ini adalah satu kunci dari beberapa kunci di dalam 'Ark of Covenant' bangsa misteri ini.

Sebelum perbincangan yang lebih mendalam eloklah diturunkan hasil kajian umum dan terkenal beberapa pengkaji sama ada Barat dan tempatan tentang asal-usul bangsa Malayu (Malay). Setakat ini ada 2 pandangan yang dikemukakan.

● Pandangan yang pertama: Menyatakan bahawa bangsa Malayu berasal dari utara (Asia Tengah) dan 

● Pandangan yang ke-2: Menyatakan bahawa bangsa Malaymemang sudah sedia ada di Kepulauan Malayu atau Nusantara ini. Sebagai perbandingan, kedua-dua pandangan tersebut diperlihatkan seperti yang berikut ini!

MALA`yu (Malay) BERASAL DARI ASIA TENGAH: R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies telah membuat kajian tentang asal usul bangsa Malayu (Malay).

Sarjana yang berasal dari Wien, Austria ini telah membuat kajian terhadap kapak tua (beliung batu). Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Hwang.

Bentuk dan jenis kapak yang sama, beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern berkesimpulan, tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Malayu ini.

Dalam pada itu, seorang professor di Amerika bernama Ralph Olssen telah membuat hipotesis baru. Pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang`orang Manasseh ‘the lost tribe’. Tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif.

Kemudian Prof. Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon (yang diselewengkan dari satu manuskrip kuno) dan membuat kajian DNA sekali.

Keputusan beliau adalah, ibu bagi segala keturunan Manasseh adalah: Orang`orang Malaydi Semenanjung Tanah Malayu.  Untuk menguatkan lagi cerita, tidak ada seorang Malayu pun yang tahu mengenai salasilah keturunan bani Israel mereka.

MALA ADALAH: "The Lost Tribe" YANG SEBENAR, LEBIH TERSEMBUNYI DARI THE TRIBE OF DAN. Jadi jika berpandu kepada kitab Yahudi tua bahwa 'lost tribe’ dari kalangan Manasseh (anak Nabi Allah Yusuf Alayhis Salam) yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang`orang Yahudi di Palestin dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia adalah terdiri daripada orang`orang Malayu (Malay)

Ini tidak bercanggahan dengan mana-mana hadis mengenai Imam Mahdi. Mengikut manuskrip kuno yang diseleweng menjadi Book of Mormon itu lagi, sebahagian daripada Malayu Semenanjung (termasuk Selatan Thai) juga adalah dari keturunan bani Israel, iaitu dari kumpulan Lehi (iaitu terus dari Manasseh, iaitu anak kepada Nabi Allah Yusuf Alayhis Salam.

Nabi Allah Yusuf Alayhis Salam ada 2 orang anak sahaja, iaitu Manasseh dan Ephraim).

Mengikut DNA yang dilakukan kepada 86 lelaki Malayu oleh seorang professor perempuan di UKM baru`baru ini, terdapat 27% variant Mediterranean dalam darah DNA MALA`yu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah dari bangsa Euro-Semitik termasuk dari Bani Israel!

Kenapa Ralph Olssen menyebut Tanah Malayu (Malay) ini ‘Bumi Mala’?

Apakah yang diceritakan di dalam manukrip kuno tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia?

DENGAR BAIK `BAIK RAHSIA INI!!!

Salasilah keturunan Al 'Mahdi yang diketahui setakat ini adalah gabungan 2 garis keturunan.

 Disebelah Ayah adalah dari jurai Rasullullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam hinggalah ke Nabi Allah Ismail Alayhis Salam dan Siti Hajar

 Di sebelah Ibu adalah dari jurai yang sama dengan Nabi Allah Isa Alayhis Salam, Nabi Allah Sulaiman Alayhis Salam,  Nabi Allah Daud Alayhis Salam,  hingga lah bersaudara dengan Nabi Allah Yusof Alayhis Salam, sampai ke Nabi Allah Yaakub Alayhis Salam. 

Hitler di Tibet: Tetapi ada satu rahsia tersembunyi yang tidak diketahui ramai. Rahsia yang amat terpendam. Misi terahsia Hitler di Tibet. Ketika Nazi memerintah Jerman, telah pun diketahui bahawa Hitler telah menghantar berpuluh`puluh ekspedisi rahsia ke Tibet.

Ramai pengkaji tidak begitu jelas akan tujuan Hitler. Mereka cuma dapat mengagak Hitler mahu mencari bangsa Hyperborea atau bangsa Super`Aryan yang hilang. Tetapi siapa tahu, apa sebab Hitler mahu mencari bangsa Aryan yang hilang?                      

Sejak para rahib mula mencari`cari ke manakah hilangnya Ahlu`bait (keturunan Rasullullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam) Sedangkan semua ciri`ciri dan perwatakan Al 'Mahdi telah dihafal oleh para rahib dalam 'inner circle' melebihi sesetengah orang Islam sendiri yang mengaku mencintai Ahlu`Bait.

Kesemua keturunan Rasullullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam  yang berketerampilan dan menjadi pemimpin masyarakat telah meninggal dunia akibat DIBUNUH! 90% dari mereka telah DIRACUN! (Mahupun terhadap diri Rasullullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam sendiri turut diracun ketika usia beginda, 60 tahun, baginda wafat selepas 3 tahun kemudian). Ini bukan kebetulan tetapi satu konspirasi terancang.

Mereka telah dapat mengagak: Kemungkinan Ahlu`bait lari ke Timur Jauh! Dari situ mereka mula ingin belajar mengenali musuh baru mereka! Timur! Keturunan Keturah dari Tanah Kanaan, Himalaya dan Tibet, Malai dan budaya Vedic`India dan Malayu di Nusantara. Apa Yang Ingin Mereka Cari di Tibet? Di sini mereka ingin mengetahui jejak bangsa ini yang setakat ini dapat dijejaki hingga ke kaki gunung Tibet.

Tetapi Hitler tidak mengetahui rancangan sebenar bosnya. Mereka mungkin menemui jejak bangsa MALA di puingpuing kaki gunung Himalaya tetapi tidak diketahui ke mana seterusnya.

KUNCI RAHSIA TELAH HILANG. Hyperborean telah tiada. Mereka menemui SHAMBHALA tetapi bukan SHANGRI`LA. Bangsa misteri telah membawa ‘Shangri` la' mereka pergi bersama`sama. Yang tinggal hanyalah tapak kaki yeti yang bertaburan di permukaan salji putih.

Di India mereka menemui Lucifer dalam bentuk yang lain, ‘OM’ yang disembah oleh para penganut penyembah berhala. Di sinilah bermula ajaran New Age dan Theosofi. Maka Hitler pun menjadi penganut New Age yang pertama.

Betapa Iblis yang dipuja di India adalah sama dengan Iblis para Kabbalis dan Kultus The Black Sun. HITLER TIDAK BERJAYA MENCARI BANGSA YANG HILANG. Tidak lama selepas itu empayar Hitler mula hancur dan Hitler dikatakan membunuh diri (atau dibunuh?).

Bangsa yang hilang itu adalah Bangsa Gunung (Malai) yang telah lama meninggalkan Tibet; bergerak ke arah timur ke satu destinasi yang tidak diketahui. Illuminati ingin benar mengenali bangsa ini. Kerana di dalam kitab`kitab Yahudi Kuno dan manuskrip`manuskrip suci ada menceritakan bangsa yang hilang. Juga Bumi Mala.

MALA`yu (Malay) "The Lost Tribe" part ll: http://srikandimadyan.blogspot.com/2011/12/malayu-malay-lost-tribe-part-ll.html

MALA`yu (Malay) 'the lost Tribe' part III


Firman Allah Taala: "Dan Kami pecah-pecahkan mereka (kaum Yahudi dari bani Israel itu) berpuak-puak (yang bertaburan di merata`rata) dunia ini. Di antara mereka ada yang soleh dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik`baik dan bala bencana yang buruk, supaya mereka kembali (bertaubat)." (Surah 7 Al-A'raf: verse 168)


INGATLAH Firman Allah Taala: "Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh". (Surah 5 Al-Ma’idah: Ayat 78)


Tanda Kiamat Gunung Emas Eufrat

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam bersabda:

"Takkan terjadi Kiamat sebelum lembah Eufrat menyingkapkan sebuah gunung emas yang menyebabkan peperangan di antara sesame manusia yang memperebutkannya. Dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Dan setiap orang dari mereka berkata, 'Barangkali akulah' yang akan selamat"

Sedangkan riwayat Al 'Bukhari dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam bersabda,

“Tidak lama lagi lembah Eufrat akan membuka gudang kekayaan berisi emas. Maka barangsiapa mengalami saat itu, janganlah dia mengambilnya sedikit pun.”
Euphrates-Halabiye (Syria)


A New WORLD Religion 

What Nostradamus Said! 

THE MAN FROM THE EAST

Di sini saya ingin menghuraikan berkenaan perkara-perkara yang disebut oleh Nostradamus berdasarkan hadits, sekaligus membuktikan terdapat "male`fide" Yahudi dari bani Israel dalam konspirasi mengelirukan umat Islam.

1. Akan muncul A New WORLD Religion. Kemunculan 1 kuasa baru DUNIA berteraskan agama telah disebut secara nyata oleh Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam di dalam beberapa hadits,. Di antaranya: Sabda Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini (Islam) pada awal setiap 100 tahun seorang mujaddid yang bakal memghidupkan urusan agama."

Kita kini berada di awal kurun Hijrah ke-15, iaitu 1420 Hijrah. Mengikut tafsiran ulama, yang dikatakan awal kurun itu ialah 1/4 yang pertama. Ertinya kita kini berada di awal kurun.

Sebagaimana janji Allah melalui lidah Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam ini, pastilah akan lahir seorang pemimpin yang akan menghidupkan syiar serta perjuangan Islam di zaman ini. Kebetulan pula kini kita melangkah ke alaf ke-3 Masehi dan berada di awal tahun 2000.

Dalam sebuah hadis yang lain, bersabda Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam: "Telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang Allah kehendaki.

Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan (Khulafa'ur`Rasyidin) yang berjalan seperti zaman kenabian. Maka berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki.

Kemudian Allah mengangkatnya lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit (zaman fitnah). Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya pula.

Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman (zaman pemerintahan diktator) dan kemudian berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah pula zaman kekhalifahan (zaman Al 'Mahdi dan Nabi Allah Isa Alayhis Salam) yang berjalan di atas cara hidup zaman kenabian. Kemudian baginda diam." (Riwayat Ahmad)

Secara umum apabila kita meneliti sejarah, zaman kenabian, zaman Khulafa 'ur `Rasyidin, zaman fitnah (pemerintah telah rosak sedang rakyat masih baik), zaman diktator (penjajahan Yahudi dan Nasrani) dan kini adalah giliran zaman seperti zaman kenabian itu berulang semula.

Inilah yang dimaksudkan sebagai A New WORLD Religion oleh Nostradamus. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East. Kebangkitan yang dimaksudkan itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin dari Timur sebagai pencetusnya.

Di dalam beberapa hadis disebutkan berkenaan pemimpin dari-Timur itu:

1. Daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam sambil memegang tangan Sayidina Ali; baginda berkata: "Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama Pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji Al Mahdi." (Hadis riwayat At Tabrani)

2. Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam, akan datang Panji`Panji Hitam (kekuasaan) dari sebelah Timur, seolah`olah hati mereka (pendukung-pendukung) umpama kepingan-kepingan besi (jiwa berani). Barangsiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbai’ahlah kepada mereka sekalipun merangkak di atas salji.

3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Negara Timur tempat perjuangan pemimpin tersebut terletak di pertemuan 3 buah laut. Siapa sahaja yang merasakan kedudukan mereka terancam akan membuat kajian dan menyusun strategi untuk menyelamatkan diri.

Kaum Yahudi dan Nasrano yang telah tahu tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Memang Timur itu tidak ditentukan di manakah negaranya melalui hadis. Ini adalah kajian pihak musuh, akhirnya mereka berpendapat negara tersebut terletak dalam lingkungan 3 buah laut di sebelah Timur.

Mereka mencari negeri yang ada sifat demikian dan di negeri`negeri berkenaan, mereka menjalankan ‘kerja`kerja kotor’ iaitu cuba memadamkan kalimah Ilahi dengan pelbagai cara.

Dengan berbuat demikian, mereka berharap dapat menghalang kebangkitan Islam buat kali kedua dari kawasan yang telah disebutkan itu. Sebab itulah wilayah-wilayah di Indonesia sejak dahulu lagi menjadi sasaran utama mereka kerana mereka yakin dari sanalah akan bangkitnya "The Man from The East" itu.

Selain itu, mereka turut membina pangkalan (pusat operasi) di sebelah sini iaitu di Filipina dan Singapura.

Filipina adalah pusat operasi bagi kaum Nasrano manakala Singapura pula adalah pusat operasi bagi Zionis Yahudi. Dari kedua`dua tempat itulah mereka memantau seluruh Asia Tenggara ini, terutamanya Indonesia kerana dipercayai oleh mereka Pemuda Bani Tamim itu berasal dan berkembang di Indonesia.

Itulah bukti kukuh kepercayaan para pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kemunculan Pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi itu serta kawasan di mana mereka berdua akan dibangkitkan.

Namun, atas sebab`sebab permusuhan yang sangat kuat, setiap pergerakan mereka ini dibuat atas nama perniagaan, hubungan politik, ekonomi, pertahanan, ketenteraan dan sebagainya sehingga tidak kelihatan niat sebenar mereka ke atas umat Islam di kawasan ini.

Di samping itu, mereka juga sangat kuat menyimpan niat sebenar mereka sehingga tidak pernah dapat diketahui oleh mana-mana umat Islam di kawasan ini sejak dahulu hingga ke hari ini.

Perkara`perkara ini hanya dapat diketahui melalui pendedahan oleh para sarjana dan cendekiawan mereka sendiri melalui penerbitan`penerbitan mereka sendiri sahaja. Begitu bijaknya mereka beroperasi. Boleh jadi juga negara tersebut ialah Tanah MALA`yu (Malay) yang telah menjadi MalaySIA kini.

Pada peringkaat awal, pihak musuh lebih beranggapan Indonesia lah tempat yang dimaksudkan. maka mereka berjuang silih berganti menjajah Indonesia, menyebarkan ajaran Kristian dan cara hidup Yahudi di sana.

Mereka terlupa dalam keghairahan itu, sebuah negara yang juga terletak di antara 3 laut, Laut China Selatan, Laut Sulu dan Lautan Hindi. Indonesia adalah kepulauan, oleh itu ia sudah tentu dikelilingi oleh laut, sedangkan Malaysia (khususnya semenanjung) hanya di lingkungi 3 penjuru.

Di Utaranya tiada laut (tanah besar Thailand). Umat Islam tidak boleh memandang remeh tentang perkara ini. Kajian pihak musuh bukan kajian yang main-main kerana mereka berjuang antara hidup dan mati.

Jika dilihat di segi mercup suburnya Islam berbanding negara`negara Timur yang lain, Malaysialah yang terkehadapan. Walaupun masih amat banyak kelemahan, itulah yang paling kuat keIslamannya. Bukan diihat di sudut kuantiti penduduk tetapi di sudut kualiti penghayatan.

Di sudut bangsa pula, bangsa MALA`yu (Malay) adalah bangsa yang belum pernah menguasai dunia berbanding bangsa-bangsa lain. Mungkin ini peluang untuk bangsa MALA`yu (Malay).

Sudah tentu pula pemimpin yang dimaksudkan itu tidak hanya berjuang dalam lingkungan tempatan, kedaerahan atau kenegaraan semata-mata. Perjuangannya adalah perjuangan global yang menjadikan tanah airnya sebagai tapak globalisasi Islami.

Mana tahu jika pemimpin itu telah ada. Bahkan pasti ada jika merujuk kepada hadis, kita kini berada hampir di penghujung awal kurun. Mungkin beliau sedang berjuang tetapi tidak disedari oleh musuh`musuh, atau dianggap remeh oleh musuh. Begitulah apabila Allah mahu mengalahkan musuhNya.

4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat. Semua manusia di seluruh dunia akan terkejut besar dengan perlantikannya sebagai pemimpin manusia di Timur.

Pernyataan ini disebutkan oleh Nostradamus dengan tegas dalam buku ramalannya. Ketika itu, kebanyakan urusan perniagaan akan terhenti atau lumpuh seketika sebelum pulih di negara`negara lain.

Di negara tempat beliau zahir itu, ekonominya akan lumpuh terus dan hapus lalu beliau gantikan dengan sistem ekonomi kaum itu . . . Sistem ekonomi itu . . . nanti akan turut menggemparkan seluruh ahli ekonomi dan tokoh perniagaan yang pakar-pakar di seluruh dunia.

Sistem ekonomi beliau, . . . menyebabkan sistem kapitalis, sosialis dan sebagainya itu akan hancur, lumpuh dan tidak bermaya. Akhirnya, sistem ekonomi . . . yang beliau perjuangkan itu yang akan berkembang pesat dan meruntuhkan seluruh sistem ekonomi yang sedia ada di dunia.

Perkara ini termasuk dalam sifat keadilan yang dibawa oleh . . . pemimpin tersebut. Kedatangannya memenuhi dunia dengan keadilan sepertimana sebelum ini dipenuhi oleh kezaliman.

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu, katanya, “Ketika kami berada di sisi Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim.

Apabila terlihatkan mereka, maka kedua`dua mata baginda Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam dilinangi air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya,

"Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami sukai?" Baginda menjawab, “Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia.

Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehinggalah datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-panji Hitam.

Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak menerima sehinggalah mereka menyerahkannya DUNIA kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti bumi ini dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya.

Sesiapa yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi." (Riwayat Ibnu Majah)

Keadilan yang ditegakkan itu secara menyeluruh meliputi setiap aspek samada politik, ekonomi, pendidikan dan lain`lain. Sabda Nabi Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam, "Akan keluar dari sulbi ini (Sayidina Ali Radhiyallahu Anhu) seorang pemuda yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan."

Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai Pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji al-Mahdi.” (Riwayat At-Tabrani)

5. Ketika muncul, dia memakai serban biru (The Blue Turban).

Oleh kerana pemimpin tersebut adalah seorang pejuang Islam yang amat cinta kepada Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam, pastilah segala sunnah Rasul itu diperjuangkannya. Tidak mungkin seorang pejuang Islam tidak berserban seperti Rasulullah Sallallaahu `Alayhi `waa `Sallam.

Walaupun ketika ini, amalan sunnah seperti berserban itu telah diperkecil kecilkan oleh orang. Disebutkan tentang warna serban, sebenarnya banyak hadis menyebut tentang serban pemimpin ini, samada secara khusus ataupun secara umum (merangkumi pengikut-pengikutnya).

Khususnya di dalam kitab Jamiussoghir karangan Imam As Sayuti.

Ketika kemunculannya hanya dia seorang yang memakai serban berwarna biru di dunia ini. Mungkin serban biru itu tidak selalu dipakainya, cuma sekali-sekala sahaja.

Namun begitu, ini sudah cukup menjadi bukti bahawa hanya beliau seorang yang sanggup memakai serban biru. Ulama lain ketika itu, terutamanya ulama fiqh, sudah tidak sanggup lagi meletakkan serban di atas kepala sebagai pakaian harian, apatah lagi untuk memakai serban yang berwarna biru.

Berat pula pernyataan dari Nostradamus ini merujuk kepada pemakaian serban berwarna biru ketika zahirnya Pemuda Bani Tamim ini dengan mendapat kekuasaan di dunia sebelah Timur itu.

Maknanya, serban warna biru itu dipakainya ketika beliau mula-mula mendapat kuasa di negeri sebelah Timur dan mula-mula diberikan bai’ah oleh sekalian manusia. Mungkin begitulah yang dimaksudkan serban biru oleh Nostradamus.

6. Dia merayakan hari Khamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Ini suatu yang tidak lazim bagi kebanyakan umat Islam ketika itu, di seluruh dunia termasuk oleh para ulamanya.

Maksudnya di sini ialah, hari Khamis malam Jumaat. Malam yang lazimnya orang-orang Islam membaca Surah yasin selepas sembahyang Maghrib di masjid, di surau atau di rumah.

Beliau menjadikannya istimewa kerana pada malam Jumaat itulah beliau akan membanyakkan zikir, doa dan sebagainya seolah-olah orang yang menyambut malam raya.

Mungkin maksudnya beliau menjadikan malam Jumaat itu sebagai masa untuk membaca selawat dan mengamalkan zikrullah sehingga jadilah malam Jumaat itu sebagai sangat istimewa bagi dirinya.

Dan memang pun begitu keadaannya bagi para solihin dan wali`wali sejak zaman para sahabat lagi, hinggalah zaman salafus soleh dan diteruskan hingga kini, mereka menjadikan hari Khamis malam Jumaat sebagai suatu hari raya dan malam berpesta-pesta amal dan taqarrub kepada Allah.

Pesta seperti ini hanya mampu dilakukan oleh para wali Allah dan orang`orang soleh sahaja. Mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan, semangat baru dan azam baru untuk melipatgandakan amal ibadat kepada Allah.

Itulah maksud sebenar yang dikatakan oleh tokoh peramal Barat yang terkenal, Nostradamus, dengan kenyataan bahawa, beliau menjadikan hari Khamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.

Maksudnya di sini juga, umat Islam ketika itu sudah semakin jauh meninggalkan ajaran agamanya sendiri, sehinggakan hari Khamis malam Jumaat yang mulia itupun sudah dianggap tidak berbeza langsung daripada hari-hari dan malam-malam lainnya. Tahun yang disebut iaitu tahun Masehi 2000 telah tiba.

'Ramalan Nostradamus'

Prophet of AllahShallallahu Alaihi wa Sallam Said: Three hundred fourteen (314) among those who are female, joined the AlMahdi who will act on the leader are doing wrong and uphold justice as hoped for by everyone. After that, there is no longer good on this earth is more than good at the time of AlMahdi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: Tiga ratus empat belas (314) orang yang diantaranya adalah perempuan, bergabung dengan AlMahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan lagi dimuka bumi ini yang melebihi pada masa AlMahdi.


WalkIN thru: עני בן לילה 'errors human Hand Disaster'


1WORLDCommunity//Category: Declaration

P.S. -- Reminder . . . 


'Poor OverNight' Can happen to AnyOne 
AnyWhere AnyTIME!!!

עני בן לילה  'errors human Hand Disaster'

Let us go through what happened in 2004 - 2011 to remember the many blessings of Allah Almighty; He is indeed the Forgiving of our sins, . . .

This Is the 12th Reminder from the earth it self by her name khadam: TheWORLD *1st Reminder  2000  *2nd Reminder 2004  *3rd Reminder 2007  *4th Reminder 2009  *5th Reminder 1/March/today November 2011.

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

DECLARATION: To Peoples Of the Whole WORLD

To Peoples Of the Whole WORLD: The only solution I've have found at the 21st Century (The treasures of the earth key or key of earth) This system CAPABLE to control human (No One left) for 6 billion people even more.

No other technology in the WORLD can cover each individual for 6 billion people even more. This technology is the New Model 1WORLD Economic Development of the 21st Century DESTINY.

To make this happening: I swear to God, I responsible to do this responsibility to all people in the WORLD without fail. What I wants to make this happening: I'm Asking All peoples of the WORLD to focus Right key:

KEY OF THIS CENTURY: Al-Bukhari narrated from Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (peace be on him). Prophet Said (peace and blessings of God be on him). "By God that Grips My SOUL. No longer JESUS, SON Of MARYAM Will COME DOWN to you As a FAIR JUDGE. He Will BREAK CROSSES, Kill SWINE, AND ABOLISH the TAX (Cancel The TAX) And (THEN) ABUNDANT WEALTH, So NO ONE is Willing to RECEIVE ZAKAT (The Time NO ONE Eligible To Receive Zakat) & Bow Down To One (value) Is Better than his Whole WORLD.

Again God Almighty says: ‘And there is none of the people of the Scripture (Jews and Christians), but must believe in him ('Isa (Jesus), son of Maryam (Mary), as only a Messenger of Allah and a human being), before his ('Isa (Jesus) or a Jew's or a Christian's) death (at the time of the appearance of the angel of death). And on the Day of Resurrection, he ('Isa (Jesus) will be a witness against them. (Surah 4 ‘An-Nisa: verse 159) (Kemudian Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata jika kamu mahu, bacalah huru-hara Kiamat, Firman Allah Taala: ‘Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli Kitab (Yahudi dan Nasaro) melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka’. (Surah 4 ‘An-Nisa: Ayat 159)

FOR YOUR INFORMATION: We don't have a Choice, this is a Technology of Awalin (Awal/Akhir) (We must ready for the coming of messiah/Son of Mary/Isa Ibnu Maryam: As a just Judge: ABOLISH the TAX (Memansuhkan cukai) . . .  (*mean Everyone In the WORLD will be a Millionaire): (THE PERSONAL EARTH (It’s self) Technology End Of TheWORLD)

This Technology Can Be Transfer: Our responsible for this responsibility to transfer this technology to over the WORLD. mean Ready for it, So we work it together to make the GOLDMINE 21st Century DESTINY happening.

For your Informations:  Almighty Said, 'Everything there is an appointed term and you will come to know' (QS, Surah 6 'Al-An'am: verse 67)

MY CURSED TO THE WORLD, AMEEN: O' PEOPLE, THE MARKET, THE SYSTEM, THE ECONOMIC ARE DEAD, CANNOT PRODUCE HOW HARD YOU DO IT. IT’S OVER, DON’T WASTE YOUR TIME!

I GIVE YOU AN EXAMPLE MATURITY: LIKE OURSELF WE BORN THEN WE DIE WHEN OLD AGE, SO SAME THINGS WITH THE SYSTEM, THE MARKET, THE BUSINESS, THE ECONOMIC, THE WORLD OLD ENOUGH AND TIME’S UP! . 

Conclusion: We must move to another Destiny to produce. We have to understand, when we plant a tree on the new fresh soil, the reality maximum result will produce! (The system of Awalin: Abolish theTAX & Everyone In The Whole WORLD will be Millionaire”)

REMEMBER: If We Not Aware, the WORLD Getting Worst . .

O' Peoples Of the WORLD khadam by the name: theWORLD, Now ARE SICK: This is not because of typhoon nargis or this is not because of burning forest or this is not because of flood happening in your country, this is not because of Global Economic Crisis not because swine flu or this is not because of typhoon ketsana and tsunami@Aceh (2004), Samoa Island, earthquake @Haiti! (2010), anyway not because of the critical illness, but It's because of us delay postpone, not aware, don’t care about the good thing comes up to us.

REMEMBER: TheWelfare (Welfare Government @Welfare System) the only Medicine for all Sickness, all the bad thing, all the bad matter, critical economic, problem, trouble & disaster. (My msg *since 2000, 2004, 2007, 2009, 1, March, October, 2011)  Why Don’t We Focus It And Taking Immediate Action!!!

 O'Peoples Of theWhole WORLD: You're haven't seen - What I have seen.

This technology give everything and maximum power to control the WORLD. I had found the Key and I'm the Key. Impossible for you out there to do without me, must work right way - together with the owner & the founder. You don’t know, what I know. Do not do wrong-doers to your ownselves (believe me it’s about AbolishTax Destiny: The Coming Of Messiah CalifahAllah And JESUS Son Of Mary) THIS IS THE REAL DESTINY !

Sincerely,

Hebrew King: Hamden bin bolly bin Enn . . .
AsSalam My late Mother: Maimunah binti Midian

Our Responsibility @GOLDMINE 1WORLD Community Should Render Back the trusts to those to Whom they Due: (@18 Group Of people) Poor People, Orphan, Single Mother, Single Father, Student, Low In Come, Jobless, Disable, Patient, Old Citizen, Prisoner, Bankruptcy, FARMER, Fishermen, RICH People, All RACES, All Country And All Government In theWhole WORLD. theWORLD for free! New WORLD Principle:  ASSETProperty "It's NOT For SALE, It's Not For Bought, It's FREE!:  *Free House *Free Car * Free Education: College, University. *Free ELETRICAL GOODs: Air Con, PC Laptops, Home Theatre. *Free FURNITURE: Sofa Set, Bed Set, Sauna Bath, Kitchen Cabinet, Dining Table. *Free Vacation: Travelling Around the WORLD, Holiday, HAJ, UMRAH, NOW EveryONE CAN Fly, Hotels. *Free Life Insurance: (Free Hospital Fund, Free Funeral Fund, Free Death Fund, Free Pension Fund).


SOLUTION: *Poverty Killer *Recession Killer  *Global Peace 
Be the First! JOIN 1WORLDCommunityForYOURCountry
Remember: 'U' Do Not Ask WHY 'U' Ask Why Not